Voormalig Astmabehandelcentrum Salem
Voormalig Astmabehandelcentrum Salem (Foto: Eigen foto)

Stichting Steunfonds Salem houdt op te bestaan

Harderwijk - Stichting Steunfonds Salem houdt op te bestaan. Na jaren van steun aan het astmabehandelcentrum Salem aan de Julianalaan te Ermelo, komt een einde aan een lange periode van betrokkenheid. De Stichting werd in het leven geroepen na het samenvoegen van drie lokale ziekenhuizen in het streekziekenhuis St Jansdal te Harderwijk (periode 1976-1988). Doordat de buitenpoli van ziekenhuis Salem (het voormalig sanatorium Salem) en het latere astmabehandelcentrum Salem niet werd meegenomen in die fusie, dreigde voor patiënten een locatie voor therapie weg te vallen. Het centrum werd met sluiten bedreigd en het personeel ontslagen.

Het Stichtingsbestuur heeft op eigen initiatief en zonder hulp van de zorgverzekeraars het centrum tot zevenmaal toe open kunnen houden en op allerlei manieren ondersteund. Dit mede door donaties van de bevolking uit de omgeving en de gedoogstatus die zorgverzekeraars het centrum uiteindelijk verleenden. Het personeel werkte door, met behoud van uitkering hetgeen in die tijd een waar huzarenstukje was.

In de loop der jaren werd de therapie en revalidatie van astmapatiënten aangepast van passief verblijf in sanatoria naar een actief, weerstand verhogende therapie. Kinderarts

dr. J. Kale, groot voorstander van deze gedachte, ontwikkelde en begeleidde de behandeling. Doordat ziekenhuisbedden niet meer noodzakelijk waren in het astmabehandelcentrum werden vergoedingen door zorgverzekeraars daarop aangepast. Dat bleek niet voldoende om het centrum zelfstandig open te kunnen houden. Door de jaren waren er diverse partijen (o.a. Koepel Behandelcentra Chronisch zieken (KBCZ))die het centrum onder haar hoede hebben genomen en als laatste het streekziekenhuis St. Jansdal.

Twee jaar geleden diende ziekenhuis St. Jansdal een stevige bezuinigingsronde door te voeren. Een van de eerste slachtoffers was het astmabehandelcentrum Salem. Het personeel (voornamelijk therapeuten) werd gesaneerd en uiteindelijk is het centrum verkocht aan een projectontwikkelaar in Ermelo.

Door de verkoop is een eind gekomen aan de betrokkenheid van de stichting Steunfonds Salem. De doelstelling van de stichting; ‘het ondersteunen van kinderen met astma (COPD)’, zal niet meer kunnen worden uitgevoerd. Het budget waar de stichting nog over beschikt zal gedoneerd worden aan instellingen die zich vooral inzetten op het gebied van longbehandelingen, indachtig de doelstelling van de stichting.

Na een periode van meer dan 25 jaar zal het bestuur de stichting ontbinden. Het bestuur bedankt een iedereen m.n. in Ermelo en Harderwijk, particulieren en bedrijven voor alle steun die het in de loop van de jaren heeft mogen ontvangen. Die hartverwarmende betrokkenheid van de gemeenschap was mede drijfveer voor de bestuursleden om invulling aan de doelstelling te kunnen geven. “het is zoals het is” sprak de voorzitter Dolf Homans, tijdens de laatste besluitvormende vergadering. Homans gaf sinds de oprichting leiding aan de stichting.

Het bestuur Stichting Steunfonds Salem

Meer berichten