Foto: Gerreke van den Bosch

Reuma Nederland zoekt vrijwilligers voor collecte in Harderwijk

Harderwijk In de week van 18 tot en met 23 maart is weer de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland (voorheen het Reumafonds). Ook dit jaar zetten duizenden vrijwilligers zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma.

Hoe meer vrijwilligers hoe hoger de opbrengst en hoe meer we kunnen bereiken. Alhoewel we in Harderwijk al veel mensen hebben die hun steentje bijdragen aan de collecte zoeken we toch nog vrijwilligers. Vooral in de wijk Wittenhagen en Drielanden zoeken we zowel collectanten als wijkhoofden. Maar ook op andere delen van Harderwijk zijn nieuwe vrijwilligers welkom. Nieuw dit jaar is dat de collectanten met QR-code lopen, zodat ook de mensen die geen kleingeld in huis hebben toch hun steentje bij kunnen dragen. Kunnen we ook op uw steun rekenen? Want alle kleine beetjes helpen!

Geld voor reumaonderzoek hard nodig

Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben reuma, waarbij artrose het meest voorkomt. Daarmee is reuma helaas de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Reuma beperkt je - thuis, op school, op het werk. Door ernstige pijn en vermoeidheid, beschadigde spieren en gewrichten die moeilijk bewegen.

Met de opbrengst van de collecte helpt u mee aan het doel dat ReumaNederland nastreeft: een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma. Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om dit doel te bereiken. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft ReumaNederland ook voorlichting, ondersteunen we patiëntenactiviteiten en komen we op voor de belangen van mensen met reuma in de politiek en zorg.

Helpt u mee?

U kunt zich opgeven via reumanederland.nl/werving-vrijwilligers. Bel of mail voor meer informatie met Ineke van Ark, ineke@mvanark.nl of 0341 421663 of met ReumaNederland in Amsterdam op 020-5896471.

U kunt ook een mail sturen aan: vrijwilligers@Reumanederland.nl

Meer berichten