Fracties over bouw horecapand Havendam

Harderwijk - Gezamenlijke verklaring partijen in de gemeenteraad van
Harderwijk omtrent bouw horecapand aan de Havendam.

Op de locatie Havendam is volgens het geldende bestemmingsplan een
horecabestemming ingetekend en er mag een pand van maximaal 10 meter hoog staan.
Op 15 december 2011 is dit bestemmingsplan door de raad onherroepelijk vastgesteld.
Het college van Burgemeester en Wethouders opereert binnen de daarin gestelde kaders
en de rechtszekerheid die dat biedt aan zowel initiatiefnemers als omwonenden.
Omwonenden, en meerdere Harderwijkers met hen, hebben zich de afgelopen maanden
in diverse media en met een protestbijeenkomst tegen de gepresenteerde plannen
uitgesproken. Met als reden het verstoren van hun uitzicht en/of afkeuring van het
gepresenteerde ontwerp.
Het gepresenteerde plan voldoet echter, volgens de huidige informatie van de raad, aan
de in het bestemmingsplan beschreven wettelijke kaders en aan andere wettelijke eisen
die aan een bouwwerk op die locatie gesteld zijn.
Op 13 september heeft de gehele gemeenteraad, m.u.v. de GroenLinks-fractie, een
motie ingediend waarin we het college van B&W opriepen om vóór oktober 2018 tot een
overleg met alle betrokkenen te komen. En vanuit een bemiddelende positie gezamenlijk
te werken aan een acceptabel bouwplan voor de Havendam (qua omvang en uitstraling)
waarbij het hele gebied (bargje, horecalocatie en renovatie/nieuwbouw Strandboulevard
Oost 16) wordt meegenomen.
Inmiddels hebben we van het college een schrijven ontvangen waarin zij aangeven twee
gesprekken met de bewoners gehad te hebben. Ondanks de gedane handreikingen
"..behouden bewoners haar rechten om het proces Bestemmingsplan Boulevard Oost
alsnog in een procedure aanhangig te maken wanneer de Gemeente haar plannen verder
ten uitvoering wenst te brengen.", zoals ze schrijven in hun brief van 22 oktober.
Het college en de gemeenteraad zijn teleurgesteld over de uitkomst van het overleg met
de bewoners. Graag hadden we gehad dat het college samen met de bewoners tot een
gedragen bouwplan was gekomen.
Het college geeft aan om nu twee sporen te gaan uitzoeken:
1. bouwen van een horecapand welke rekening houdt met de bewoners;
2. een alternatief plan voor bijvoorbeeld een havenkantoor waarbij een alternatieve
locatie wordt gezocht voor het horecapand.
De beslissing van het college om nu twee sporen te gaan bewandelen, waarbij zij
aangeven zo veel mogelijk rekening te houden met de bezwaren van de bewoners,
waarderen en ondersteunen wij als raad. Ook zijn we blij met de aankondiging van het
college om bij het maken van de plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte,
waaronder het bargje, de bewoners actief te betrekken.
Fractievoorzitters: H. Vermeer (HA), P. de Groot (VVD), M. Driest (CU), P. Sels (CDA),
M. Pijnenburg (D66), W. Bos (PvdA), B. Holleman (GB), J. van Panhuis (SGP)
Voor meer informatie over deze verklaring kunt u terecht bij de fractievoorzitters

Meer berichten