Het zelfbeeld van je kind is geen toeval …

Harderwijk – Kinderen worden niet met een zelfbeeld geboren, dat zelfbeeld wordt vooral door de omgeving gemaakt. Op 30 oktober om 20.00 uur legt ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut Steven Pont bij het Apostolisch Genootschap aan de Veldkamp 76 uit hoe dat gaat.

En hoe we dat zelfbeeld kunnen optimaliseren door kinderen extra uit te dagen. Via onderwerpen als wolfskinderen, het nut van ballen in de sloot en het leven op onbewoonde eilanden legt Steven uit hoe ouders en onderwijzers (en andere opvoeders) een kind over zichzelf kunnen laten nadenken. Zodat het misschien steviger in de wereld kan staan. Voor de toehoorders wordt het een actieve avond: ze mogen het verhaal van Steven op elk moment onderbreken voor een vraag (of een tegenargument…). Een levendige bijeenkomst dus, waarbij er aan het einde ook nog gelegenheid is tot het stellen van vragen! Vrij toegang, na afloop is er gelegenheid Pont’s boek ‘MENSENKINDEREN!’ te kopen.

Meer berichten