Oordt Fotografie en Film

Ruim baan lokale ondernemers Dolfinariumeiland

Harderwijk - De Gemeente Harderwijk maakt ruim baan voor lokale ondernemers en hoogwaardige leisure als het gaat om
het nog aan te leggen gedeelte van het Dolfinariumeiland.

Voor de ontwikkeling van de bebouwingsplint op het Dolfinarium eiland in Harderwijk heeft de Gemeente
Harderwijk de afgelopen tijd een tweetal plannen verkend. Enerzijds het plan van de Ontwikkelingscombinatie
Waterfront (een samenwerking tussen Synchroon en Koopmans) en anderzijds het plan van een grote
landelijk opererende speler. Het laatste plan bleek uiteindelijk onvoldoende realistisch waarop de stuurgroep
Waterfront op 3 oktober heeft besloten het plan van de Ontwikkelingscombinatie Waterfront verder uit te laten
werken.
Afgesproken is dat dit plan nu zo spoedig mogelijk verder wordt ontwikkeld. Wethouder Christianne van der
Wal: "Het wordt een plan met een hoog ambitieniveau met nadrukkelijk ruimte voor plaatselijke
ondernemerschap. Maar ook met voldoende ruimte voor hoogwaardige leisure, zoals hotels, restaurants,
winkels en ander vertier". Van der Wal heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat er een aantrekkelijk
verblijfsklimaat voor zowel bewoners en bezoekers van Harderwijk zal worden gerealiseerd.
Ontwikkelingscombinatie Waterfront is verheugd. Directeur Henri van Dam van Synchroon vertelt: "De
Boulevard en haven zijn prachtig geworden. Het is nu tijd voor verdere ontwikkelingen op het
Dolfinariumeiland. We gaan dit plandeel oppakken met net zo veel enthousiasme als de eerdere plandelen
van het Waterfront. Op het Dolfinariumeiland zal een mooi plan verrijzen met functies die zullen gaan zorgen
voor een verdere verbetering van de verblijfskwaliteit in het havengebied."
Momenteel wordt de strook aan de overkant van de Boulevard tussen de vissershaven en het Strandeiland
met een oppervlakte van 1400 vierkante meter tijdelijk gebruikt als parkeergelegenheid voor bezoekers van de
Boulevard en de binnenstad.
Het streven is een definitief plan in het voorjaar van 2019. De verwachting is dat op zijn vroegst in 2020 kan
worden gestart met de bouw.
??
Foto: Dolfinariumeiland, september 2018 (rechten Oordt Fotografie & Film)

Meer berichten