De beruchte plant bij bewoners aan de Prins Mauritslaan. Eigen foto.
De beruchte plant bij bewoners aan de Prins Mauritslaan. Eigen foto. (Foto: Eigen foto)

Duizendknoop, een exotisch monster

door Lex Schuijl

De Japanse Duizendknoop (Fallopia Japonica) is, nadat deze zich eenmaal ergens gevestigd heeft, zeer moeilijk weg te krijgen. Gerdien Morren stelde het College van B&W vragen over de aanpak van dit verwoestende monster in Harderwijk en Hierden.

HARDERWIJK – De stengels van de plant zijn opgebouwd uit holle compartimenten, lijken enigszins op bamboe en zijn groen met roodachtige vlekjes. De grote hartvormige bladeren zijn lichtgroen en dragen medio augustus crème witte bloemen. De sterke wortelstokken en stengels kunnen schade veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen.

CDA-raadslid Gerdien Morren heeft het College vragen gesteld over de aanpak van de Japanse Duizendknoop. Zij hoopt op het instellen van een meldpunt en dat burgers bewust wordt gemaakt over schade die dit gewas kan aanrichten. Morren: "Hoe worden de inwoners van Harderwijk en Hierden geïnformeerd over de risico's en gevaren van deze plant? Zij kunnen er ook wel één in hun tuin hebben staan, maar hebben geen idee wat voor schade die kan aanrichten. Kunnen we hen oproepen om via een meldpunt melding te maken van locaties waar deze plant wordt aangetroffen? En hoe gaat het College deze plant bestrijden?" Morren is redelijk tevreden over de antwoorden. Zo wordt een meldpunt niet noodzakelijk geacht. Wel wordt er gewerkt aan een huis-aan-huis folder met daarin informatie over de plant, de gevaren, hoe deze te bestrijden en dat de grijze afvalcontainer de juiste manier is om af te voeren. Morren heeft haar zorgen ook via Elsevier geuit.Gemeentelijk landschapsontwerper Niek Heijboer beantwoordt vragen van deze journalist. "De Japanse Duizendknoop werd als tuinplant naar Europa gehaald, en in Nederland voor het eerst in 1886 verwilderd aangetroffen in Baarn. Vermoedelijk is deze voor het eerst in Harderwijk aangetroffen in de jaren 60 en 70. De soort komt voor langs spoorlijnen, wegbermen en taluds. Deze plekken worden apart gemaaid met grote machines en heet maaisel wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Langs het spoor, eigendom van Pro-rail, staat het er vol mee, maar alleen zij zijn bevoegd om hier iets aan te doen."

Bestrijding
Heijboer: "Door de snelle groei worden inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en stengels kunnen schade veroorzaken aan oevers en taluds, gebouwen, leidingen en infrastructuur. We moeten investeren om te voorkomen dat we dezelfde situatie krijgen als in Engeland, waar prijzen van bouwkavels en vastgoed zakken, als de soort wordt waargenomen. De bestrijding vergt een lange adem en afhankelijk van locatie en beschikbare budget. Daarbij is er niet één bestrijdingsmethode het meest geschikt. De beste resultaten worden geboekt door het combineren van bestrijdingsmethoden over een langere periode."

Meer berichten