Foto: Max Wolters

Squadron Royal Airforces verzorgt fly past

ZEEWOLDE - In Zeewolde spelen veteranen (ook in actieve dienst) ieder jaar een prominente rol bij de Dodenherdenking. Zij zijn weer persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan de stille tocht en de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen.

Veteranen
Burgemeester Gorter vraagt militairen in actieve dienst deel te nemen aan de stille tocht in uniform: "Hiermee kan dan naar jong en oud duidelijk worden gemaakt dat ook vandaag de dag veel Zeewolder gezinnen betrokken zijn (geweest) bij uitzendingen naar gebieden als Afghanistan, Mali, Irak en Bosnië."

Tijdens de stille tocht op 4 mei lopen leerlingen van groep 8 van de basisscholen mee en zij leggen een bloem bij het monument op de Algemene Begraafplaats. De Algemene Muziekvereniging Zeewolde, Scouting Jan Wandelaar en het Rode Kruis omlijsten de herdenking met hun aanwezigheid en koralen.

De deelnemers aan de stille tocht verzamelen zich tussen 19.00 en 19.15 uur op het plein De Verbeelding aan de Kastanjelaan te Zeewolde. Onder begeleiding van de slagwerkers van Muziekshowkorps Blue Seals wordt naar de Algemene Begraafplaats gewandeld.

Na de kranslegging om circa 20.14 uur verzorgt het 1077 squadron van de Royal Airforces Association 'de Edambusters' een fly past over de begraafplaats.

Tijdens de 4 mei herdenkingsplechtigheden vliegt het 1077 squadron van de Royal Airforces Association de Edambusters in formatie over 17 herdenkingsmonumenten.

19.35 uur: Herdenkingsbijeenkomst op Algemene Begraafplaats

toespraak door de heer W. Janse, luitenant-kolonel

voordracht door Tirza Jacobs, leerling van basisschool de Regenboog, Christiaan Huygens

herdenkingstoespraak door burgemeester G.J. Gorter

19.59 uur: Taptoe-signaal door trompettiste AMVZ

20.00 uur: Twee minuten stilte

20.02 uur: Wilhelmus (1e en 6e couplet)

20.04 uur: Krans- en bloemlegging bij monument op Algemene Begraafplaats
Na de kranslegging om ca. 20.14 uur verzorgen de vliegtuigen van de Edambusters een fly past over de begraafplaats.

"Edambusters"

Tijdens de 4 mei herdenkingsplechtigheden zal het 1077 squadron van de Royal Airforces Association de "Edambusters" in formatie over 17 herdenkingsmonumenten vliegen.

4 mei is voor de Edambusters een belangrijke dag om de activiteiten van de RAF tijdens de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Tijdens deze oorlog zijn, zoals bekend, vele met name geallieerde bommenwerpers op hun terugvlucht over Duits gebied in Nederland neergestort. Ter herinnering hiervan worden jaarlijks nieuwe herdenkingsmonumenten opgericht en neemt de belangstelling voor de herdenkingen toe.

De Edambusters vinden het een eer deze herdenkingen te ondersteunen met een Fly-past in formatie.

Tekst Wilhelmus

Het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus worden gezongen. Hieronder de tekst:

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zich bewust zijn van het belang van de nationale dodenherdenking.

De veteranen (ook in actieve dienst) spelen ieder jaar een prominente rol bij de dodenherdenking. Ook zij zijn weer persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan de stille tocht en de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. Gelet op het grote aantal nog actief dienende militairen in Zeewolde wordt het op prijs gesteld als ook zij herkenbaar deelnemen aan deze bijeenkomst.

Meer berichten