Geslaagd taalprojekt over Gezondheid voor Turkse ouderen

Harderwijk - Taalhuis Harderwijk heeft onder het motto Gezonder met Taal een tiental lessen aangeboden aan Turkse oudere mannen. Taalcoach Jan van der Kolk heeft in samenwerking met Zorgdat en de Stichting Pharos de afgelopen maanden deze lessen verzorgd.

Bestemd voor oudere migranten die de Nederlandse taal niet of onvoldoende vaardig zijn. Om de veertien dagen waren er gemiddeld 15 deelnemers in de 'huiskamer' Yuvam bij de Turkse moskee. Meest ouderen van de eerste generatie buitenlandse werknemers. De opzet was om Nederlandse woorden en zinnen te leren om zich zelfstandig te kunnen redden bij een bezoek aan huisarts, apotheek of ziekenhuis. De onderwerpen die Van der Kolk behandelde waren gericht op kennis van zintuigen en organen, ziektes als diabetes en problemen met hart en longen. Aan de orde kwam ook medicijngebruik, welke vitamines belangrijk zijn en gezonde voeding. Belangrijke vragen kwamen naar voren bij het onderwerp Mantelzorg, wie zorgt er voor je bij het ouder worden. Ook huisvesting was een veel besproken onderwerp. Er blijkt behoefte aan een eigen vleugel voor oudere migranten in een verzorgingshuis. Deelnemers zouden graag enige actie zien vanuit organisaties voor ouderenhuisvesting. De laatste lessen gingen over stress en ontspanning en vooral veel bewegen. Bij deze les werden praktische oefeningen geleerd die men thuis elke dag kan herhalen. Ook zinvol was het rollenspel hoe het werkt een afspraak te maken met een huisarts of ziekenhuis en het voeren van een gesprek met een arts. Na afloop had Van der Kolk de verwachting dat de deelnemers met veel aangeleerde kennis over gezondheid, goede voeding en bewegen en de daarbij horende Nederlandse woorden zich langer zelfstandig kunnen redden.

Meer berichten