"Wij kijken naar aanpak en tools om alle kinderen dat te geven wat ze nodig hebben om te groeien, bloeien en het maximum aan potentie te stimuleren"
"Wij kijken naar aanpak en tools om alle kinderen dat te geven wat ze nodig hebben om te groeien, bloeien en het maximum aan potentie te stimuleren"

Omniumschool heeft grote plannen

Voorzitter Dorien Kok van de stichting Omniumscholen zegt grote plannen te hebben voor Zeewolde.

ZEEWOLDE - Zij noemt een afdeling voor Voortgezet onderwijs en een lerarenopleiding, maar eerst nog even een informatieavond voor belangstellenden. Kok: "Dan zal blijken waar vandaan de werkelijke belangstelling komt." De gemeenteraad van Zeewolde besloot het verzoek van de stichting om zich te mogen vestigen in het dorp, niet in te willigen. Scholen hebben al te maken met leegloop, één school in Zuid is al gesloten, twee anderen fuseerden. Kok liet het er niet bij zitten en ging in bezwaar. Met succes. Minister Slob heeft het besluit ongedaan gemaakt. De raad wilde in hoger beroep, maar gaat dat naar verwachting nu niet.

Dat heeft ook geen zin want een school afwijzen door te wijzen op de situatie van andere scholen, mag wettelijk niet. Dorien Kok: ''In basis zijn we gewoon een school voor kinderen in Zeewolde. Wij geven Kernonderwijs, voor ieder kind een eigen onderwijsarrangement. Kernonderwijs is een nieuwe onderwijsvorm waar oog is voor bestaande kwaliteiten van onderwijssystemen in en buiten Nederland. Wij kijken naar aanpak en tools om alle kinderen dat te geven wat ze nodig hebben om te groeien, bloeien en het maximum aan potentie te stimuleren. We houden ook rekening met de praktische behoeftes van ouders. Eén adres voor 0-20 jaar met professionele aanvullende begeleiding zoveel mogelijk in de school. Omniumschool staat voor modern, toekomstgericht internationaal projectonderwijs. Het voortgezet onderwijs zal op meerdere niveaus per kind mogelijk zijn.'' De Omniumschool richt zich ook op de regio. Kok: ''Dat is gebaseerd op de aantrekkingskracht die een vernieuwend concept als de Omniumschool heeft. Dit is vergelijkbaar met de aantrekkingskracht op wijde omgeving die voltijds hoogbegaafd scholen hebben. We hebben ouders gevraagd naar de maximale reistijd. Die ligt voor velen op 30 minuten. In het algemeen kan gesteld worden dat de verhuisbereidheid factor bij ouders voor maatwerk in het onderwijs voor hun kind(eren) groot is, wat een positief effect zal geven voor Zeewolde. De kern van de oplossingen ligt voor bestaande scholen in het op tijd inspelen op ontwikkelingen die rondom de school spelen, door betere profilering, het versterken van de identiteit van scholen en samenwerking met instanties. Zeewolde is daar al mee bezig. Wij sluiten daar graag bij aan. Krimp kan daarmee, zoals de onderwijssector zelf aangeeft, ook een kans zijn. Daarbij hebben we op termijn plannen waaronder een afdeling voor Voortgezet onderwijs en een lerarenopleiding.''

Meer berichten