Foto: S. Geerartz

Geslaagde presentatiemarkt op KBS Alfons Ariëns

Harderwijk - De laatste woensdag voor de vakantie was het zover. De kinderen uit de Verrijkingsklas van KBS Alfons Ariëns presenteerden hun werk van de afgelopen periode aan ouders en leerkrachten.

In de Verrijkingsklas zitten kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 die meer uitdaging nodig hebben dan de reguliere lesstof hen biedt. De belangstellenden konden op de presentatiemarkt langs alle verschillende projecten van de kinderen lopen. De volgende projecten werden getoond: robots, edelstenen, zelf ontworpen games, een schooluniform, een gezelschapsspel, een escaperoom voor groep 3 en de resultaten van een onderzoek naar WOII in Harderwijk. De kinderen vertelden enthousiast waar zij mee bezig zijn geweest en wat ze er van hebben geleerd. Het is mooi dat de school deze mogelijkheid aan kinderen biedt. Voor zowel de leerlingen als voor de bezoekers was dit een geslaagde middag!

Meer berichten