Mark Lenserink hangt eerste nestkast op.
Mark Lenserink hangt eerste nestkast op. (Foto: Ton de Wijze)

Golfclub Harderwold hangt nestkasten op.

Harderwijk - Precies om 11.00 uur op 31 januari werd door Mark Lenserink, directielid van de golfbaan Golf4all de eerste van 40 nestkasten opgehangen. Dit gebeurde op initiatief van de vogelwerkgroep Oriolus van de golfclub Harderwold, die op de golfbaan aan de Pluvierenweg haar thuisbaan heeft.

De vogelwerkroep heeft als doel gesteld de golfbaan vogelvriendelijker te maken. Zij heeft daartoe een aantal plannen ontwikkeld. Omdat Golf4all een jonge baan is en er dus geen oude bomen staan met nestholten, spleten enz. hebben holenbroeders weinig kans. Besloten werd dan ook om een kleine veertigtal nestkasten op te hangen voor: pimpelmees, koolmees, mus, spreeuw, grauwe vliegenvanger, grote bonte specht en torenvalk.
Door bijdragen van baandirectie, golfclub Harderwold en een grote sponsoractie onder de leden werd een aardig bedrag opgehaald, waardoor een begin kon worden gemaakt met het nestkastenprogramma. De bedoeling is dat uiteindelijk het aantal nestkasten verdubbeld wordt.
Nadat de eerste nestkast op zijn plek was gehangen ging een kleine groep enthousiaste leden, in de stromende regen, van start om de reeds gemarkeerde bomen van een nestkast te voorzien. Op het uitgestrekte terrein was dit een enorm karwei. Omdat een andere groep, eerder op de ochtend, de juiste nestkasten al bij de gemarkeerde bomen had gezet, ging het ophangen toch nog tamelijk snel.
Na een paar uur stug door werken ging een heerlijke traditionele kop erwtensoep er dan ook wel in.
Een leuke bijkomstigheid was dat tijdens het ophangen de 70ste vogelsoort werd waargenomen en wel de raaf.
De focus van de vogelwerkgroep komt nu te liggen op het realiseren van andere projecten zoals het aanleggen van bloemrijke grasstroken, het bouwen van een oeverzwaluwwand en het plaatsen van een ooievaarsnest.

Meer berichten