De Bogen wordt Science school met continurooster

Harderwijk - Met ingang van het nieuwe schooljaar komt er op basisschool de Bogen een continurooster. Dat betekent dat de kinderen op school blijven eten en eerder uit zijn.

Tijdens de Open Dag van 10 februari kunnen we u hier alles over vertellen. U kunt dan meteen kennismaken met ons nieuwe “Science Lab”. Wetenschap en techniek staan centraal in ons onderwijs! Zo bereiden wij kinderen voor op de toekomst. Het “Science laboratorium”, een speciale ruimte waar kinderen kunnen leren, ontdekken en echt aan de gang gaan met de 21ste eeuwse vaardigheden is daarbij een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Het Science Lab bevat 4 onderdelen, nl. ‘Building and Design’, ‘Electricity and Domotica’, ‘Robotica and Programming en een heus ‘Laboratorium’ waar kinderen als echte natuur- en scheikundigen aan de gang gaan met het ontdekken, onderzoeken en verwonderen. Hier kunnen allerlei natuur- en scheikundige proeven gedaan worden en kan er microscopisch onderzoek plaatsvinden. We hebben verschillende microscopen, zowel analoog als digitaal. Ontwerpen op de computer, printen op een van de 3D printers, timmeren, zagen, construeren, maar ook werken aan en met elektriciteit staan centraal. Hoe stuur je het huis van de toekomst aan, want die toekomst is heel dichtbij en hij verandert nog sneller. Ook de ontwikkeling en de toepassing van de robot gaat in sneltreinvaart.

Tijdens de Open Dag kunt u tevens kennis komen maken met de onderwijstoepassingen van diverse robots. Er zijn meerdere robots aanwezig, waarmee door kinderen gedemonstreerd wordt wat we hier op onderwijsniveau al mee kunnen. Kinderen worden uitgedaagd om procesmatig en probleemoplossend te denken. Ook leren ze om samen te werken, want dat is één van de belangrijkste vaardigheden die we kinderen mee willen geven. Kinderen buigen zich dan over vragen als: “Wat moet een robot bijvoorbeeld kunnen als hij over het landschap op Mars gaat lopen? Hoe ziet dat landschap er dan uit? Hoe wordt de robot van stroom voorzien en welke energiebronnen zijn voorhanden op Mars”? Op deze manier leren kinderen onderzoekend en ontdekkend leren. Tevens koppelen we deze opdrachten aan de verschillende vakken zoals aardrijkskunde, natuur, taal, rekenen etc.

Bent u nieuwsgierig geworden en zoekt u een moderne en innovatieve school, die ook de basisvakken taal, lezen en rekenen belangrijk vindt, komt u dan op zaterdag 10 februari van 10.00 tot 13.00 uur langs bij De Bogen aan het Triasplein 7 in Harderwijk. Onze school is goed te bereiken vanaf de parkeerplaats bij het Winkelcentrum van Drielanden.

Meer berichten