Wethouder de Jong niet langer 'gegijzeld'

Planschets nieuwe situatie. Foto: H. van de Mheen
Planschets nieuwe situatie. Foto: H. van de Mheen (Foto: H van de Mheen)

Harderwijk - "Wethouder Jeroen de Jong hoeft zich niet langer gegijzeld te voelen door zijn uitspraak: "80 procent van de buren moet voor het plan zijn". Het plan omvatte de bouw van een betonkolos van 21 appartementen aan de Beetsstraat," aldus woordvoerder Van de Mheen namens het buurtcomite.

"De kogel is wat dat betreft niet door de kerk maar door het voormalig Monuta complex. Het buurtcomite de architect en initiatiefnemer van Dijk zijn afgelopen woensdagavond wederom met elkaar om tafel gaan zitten. Ditmaal om de nieuwe plannen van architect van Veen uit Ermelo te bespreken."

"De betonkolos stuitte op zo veel weerstand uit de buurt", aldus van Dijk, "dat die om die reden radicaal het roer heeft omgegooid en met een voorstel kwam van 4 patioachtige woningen die perfect aansluiten bij de wensen van de buurt."

"Na overleg met de achterban is de buurt

95 %

nagenoeg unaniem akkoord met het voorstel . Wel werd er als kanttekening bij vermeld dat ALLE beeldbepalende bomen behouden en beschermd worden tijdens de bouw ,en dat de woningen aan de bomen moeten worden aangepast zodat het groene hart behouden blijft. Verder werd vermeld dat de privicy van de omliggende woningen gewaarborgd dient te worden , en dat de maximale bouwhoogte van 6 meter niet overschreden wordt. We zien dit plan als een verrijking van de buurt en hopen dat de gemeente hier ook positief op zal reageren."

Meer berichten