Foto: ING

Stemmen om geld te verdienen voor het goede doel

Harderwijk - Vind u ook dat eenzame ouderen, chronisch zieken en gehandicapten meer aandacht en zorg verdienen? Dat vinden we bij Stichting Present ook. En u kunt ons helpen. Present Harderwijk ontvangt een donatie van EUR 1.000 van ING. Dit bedrag kan fors hoger worden als u stemt op Present Harderwijk.

Het doel met de meeste stemmen ontvangt zelfs EUR 5.000. Stem daarom vandaag nog op Present Harderwijk als het goede doel! Met de donatie van ING kan Present Harderwijk meer projecten uitvoeren, waarbij vrijwilligers zich inzetten om mensen die praktische hulp nodig hebben te helpen. Op deze manier worden mensen geholpen die tegen hun wil in in een sociaal isolement zijn geraakt. Samen stad zijn, naar elkaar omzien. Met uw stem op Present Harderwijk helpt u mee de stad een beetje mooier te maken.

U kunt hier stemmen: www.helpnederlandvooruit.nl/doel/stichting-present-harderwijk

Over Present Harderwijk
Present Harderwijk verbindt verschillende groepen mensen met elkaar. Mensen die iets te bieden hebben worden ingezet om mensen te helpen die - door omstandigheden - in een sociaal isolement zitten. Het doel van Present Harderwijk is om zoveel mogelijk inwoners van de stad in beweging te krijgen. Ze wil nieuwe groepen mensen vinden en hen leren en motiveren om van betekenis te zijn voor anderen. Op deze wijze worden verschillende groepen mensen met elkaar verbonden en ontstaat een sociale samenleving: het wordt vanzelfsprekend om om te zien naar elkaar, om elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn en te zorgen. De participatiesamenleving zoals die bedoeld is. Ontstaan uit de lokale kerken wil ze een stadsbrede beweging zijn, waarin niet gekeken wordt naar achtergrond, religie of status, maar naar mogelijkheden en kansen om iets voor anderen te betekenen.

Meer berichten