Logo harderwijkercourant.nl


Op CBS Het Kompas wordt een voorlichtingsavond georganiseerd over een Op Koers-klas voor hoogbegaafde leerlingen.
Op CBS Het Kompas wordt een voorlichtingsavond georganiseerd over een Op Koers-klas voor hoogbegaafde leerlingen. (Foto: Het Kompas)

Hoogbegaafde kinderen Op koers!

Harderwijk - Maandag 11 september organiseert 'Op Koers' een informatieavond voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Vaak vallen deze kinderen op school tussen wal en schip, soms zelfs met als gevolg dat ze thuis komen te zitten. Door het inzetten van een zogenaamde structuurklas wordt ook aan deze leerlingen passend onderwijs aangeboden.

Scholen en leerkrachten werken met man en macht om dagelijks goed passend onderwijs te realiseren. Toch dreigen er nog kinderen tussen wal en schip te vallen. Schrijnende verhalen van kinderen die ondanks alle inspanningen van scholen onvoldoende gezien en gehoord worden in hun onderwijsbehoefte. Door een unieke samenwerking tussen alle Harderwijkse basisscholen, hun onderwijsbesturen, de gemeente en het samenwerkingsverband passend onderwijs Zeeluwe, start dit schooljaar een nieuw concept voor hoogbegaafde leerlingen die op school onvoldoende passende aansluiting vinden en daardoor niet de gewenste ontwikkeling doormaken en met plezier naar school gaan.

De zogeheten 'Op Koers'-klas is gesitueerd in basisschool Het Kompas te Harderwijk en gelieerd aan het Leonardo-onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Volgens de betrokken partners is dit hét kantelpunt in het onderwijs en een broodnodig arrangement om thuiszitters te voorkomen.

De Structuurklas zal een integratie- en onderzoekstraject zijn voor kinderen met een vermoeden van een meer en/of hoogbegaafde ontwikkeling in combinatie met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren of gedrag waardoor zij onvoldoende in staat zijn tot deelname aan de activiteiten op hun huidige school en daardoor dreigen uit te vallen. Het hoofddoel is kinderen weer aan het leren te krijgen door een onderzoekende houding en een open mindset, gericht op persoonlijke groei, te ontwikkelen in een periode van drie tot negen maanden.

De kinderen blijven op hun huidige basisschool ingeschreven en maken voor een afgesproken aantal dagdelen gebruik van wat de Op Koers-klas te bieden heeft. Verbonden aan de klas zijn de leerkrachten Jantine van Heusden, Linda Santhuizen en psycholoog drs. Hanneke van Dasler.

Voor meer informatie bent u van harte welkom op de voorlichtingsavond:

Maandag 11 september 2017. Aanvang 19:30 uur. CBS Het Kompas, Flevoweg 73 te Harderwijk.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox