Logo harderwijkercourant.nl


De oppositie noemde de actie achterkamertjespolitiek. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen spreken van 'normaal overleg'.
De oppositie noemde de actie achterkamertjespolitiek. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen spreken van 'normaal overleg'. (Foto: stock)
Theater Harderwijk

Theaterperikelen, de coalitie reageert

HARDERWIJK - Afgelopen donderdag verrasten de coalitiepartijen met een compleet nieuw voorstel in het debat over de theaterperikelen in Harderwijk. De oppositie was furieus en beschuldigde de coalitie van achterkamertjespolitiek die niet zou passen in de politieke cultuur van deze stad. Zij reageerden ook in de Harderwijker Courant en komen met minimaal één amendement. We vroegen natuurlijk ook de coalitie (ChristenUnie, CDA, VVD en de Stadspartij Harderwijk Anders) naar een reactie.

Marcel Companjen reageerde met een brief namens alle vier de fractievoorzitters:
"Het thema "theater" speelt al zo'n 15 tot 20 jaar in Harderwijk. In die jaren hebben wij nagedacht over diverse voorstellen en onderzoeken die ons als raad telkens door het college werden voorgehouden - wel of niet in het Waterfront, een theater of een theatervoorziening, wel of geen afspraken met het Dolfinarium etc.etc. Elke keer bleek het voorstel op het 'moment suprème' niet haalbaar en werd er weer naar nieuwe mogelijkheden gekeken. Dat moest een keer afgelopen zijn. Het werd tijd om een knoop door te hakken.

Het huidige college heeft aan 'cultureel Harderwijk' gevraagd om ideeën aan te reiken en die werden ingediend door de Stichting Podia Harderwijk en de zogenoemde 'SAP-connectie'. Nadat beide ideeën waren beoordeeld door het college, zijn ze aan de raad voorgelegd. Nadat ook de aanvullende vragen vanuit de raad waren beantwoord middels een laatste onderzoek, is er in de commissievergadering van juni 2017 gesproken over de plannen - om er vervolgens in de raadsvergadering van 24 augustus 2017 over te debatteren.

In de voorbereiding van dat debat hebben de coalitiepartijen, nadat zij er eerst in de eigen fracties over gesproken hadden en mede ook omdat dit onderwerp in het coalitieakkoord is opgenomen, met elkaar overleg gevoerd. De belangrijkste reden hiervoor was dat wij alle vier van mening waren - en zijn - dat er eindelijk een besluit moet worden genomen. 'Cultureel Harderwijk' verkeert al veel te lang in onzekerheid. Een besluit waar ook door alle culturele partijen om werd gevraagd! Een ander belangrijk aspect zijn de financiën - ook daarover moest duidelijkheid komen.

Anders dan door de oppositiepartijen in het debat naar voren is gebracht, is een overleg tussen partijen niet ongebruikelijk. Dat gebeurt op allerlei onderwerpen, waarbij afhankelijk van het onderwerp andere partijen elkaar weten te vinden. Zoals gezegd: de lange duur van de onduidelijkheid (dit is de vierde raadsperiode dat erover wordt gesproken!) én de financiële kaders rechtvaardigden voor ons dat de coalitiepartijen hun verantwoordelijkheid namen. Alle vier de partijen hebben daarbij concessies gedaan - ook daar is niets vreemds aan.

We hebben het voorstel van het college, inhoudende dat in zee zou worden gegaan met de 'SAP-connectie' en dat het gebouw aan de Academiestraat 5 zou worden verbouwd voor circa 9 miljoen euro, bekeken en wij als coalitiepartijen konden ons vinden in het eerste deel van het voorstel. De voorgenomen verbouwing kost wat ons betreft teveel geld, vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om het bestaande gebouw aan de Stationslaan als binnenpodium aan te wijzen. Dat zal ook in het amendement voor de raadsvergadering van 14 september 2017 worden opgenomen. Ook willen wij als coalitiepartijen dat het college aandacht heeft voor de doelgroep van de Stichting Podia Harderwijk.

Tot slot verwijs ik naar het persbericht dat afgelopen donderdag is rondgestuurd aan de pers en aan de andere fractievoorzitters.
Wat betreft het persbericht nog het volgende. Wij hebben er bewust voor gekozen om het persbericht vóór de raadsvergadering (omstreeks 18.07 uur) naar de pers en naar de andere fractievoorzitters te sturen, zodat zij van tevoren zouden weten wat ons standpunt was. Dat standpunt is overigens woensdag pas definitief geworden. Wij hadden er ook voor kunnen kiezen om het persbericht direct ná de raadsvergadering uit te doen. Ook dan zouden wij beschuldigd worden van achterkamertjespolitiek - vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om dit vooraf te doen.

Een keuze maken houdt in dat je soms de één en soms de ander tegemoet komt - en dus dat er mensen teleurgesteld zijn. Dat snappen wij. Desalniettemin menen wij dat wij hiermee de beste keuze voor Harderwijk en haar inwoners hebben gemaakt."


Op 14 september zou de raad een definitief besluit nemen in deze zaak.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox