Logo harderwijkercourant.nl


Start verkeerscampagne De Wittenhagen

HARDERWIJK - De Wittenhagen is een straat dwars door de wijk Wittenhagen. Tijdens de wijkschouwavonden in april 2017 bleek dat de verkeersveiligheid een gedeelde zorg is van veel wijkbewoners en de werkgroep verkeer van wijkteam Wittenhagen.

Dit is volgens bewoners reden tot actie op het gebied van snelheid in de wijk.

De Wittenhagen is voor een groot deel een 50 kilometer per uur weg, maar regelmatig wordt daar te hard gereden. En zelfs als de 50 kilometer per uur wel wordt aangehouden, wordt de straat gevoelsmatig nog steeds als onveilig ervaren door veel fietsers en mensen die willen oversteken. Daarbij zijn de bestaande zebrapaden onoverzichtelijk en de wegversmallingen en drempels onvoldoende snelheid beperkend.

Deze klachten zijn ook herkend door de gemeente en de politie na eerdere metingen. Samen met Veilig Verkeer Nederland, de Gemeente en de politie is er vanuit wijkteam Wittenhagen de start gemaakt voor het opzetten van een verkeerscampagne.

Allereerst worden met snelheidsmetingen en een enquête de klachten onderzocht. Maandag en dinsdag 3 en 4 juli worden de bewoners aan De Wittenhagen persoonlijk huis-aan-huis gevraagd om mee te doen aan een enquête. Verder krijgt iedereen die woont in deze wijk, een flyer in de bus met de uitnodiging om via de website www.wijkwittenhagen.nl deze enquête in te vullen. En hoe meer ingevulde enquêtes, hoe beter het onderzoek.

Op donderdag 14 september wordt een bijeenkomst gehouden voor alle inwoners van de wijk Wittenhagen. Dan worden de uitslagen van de metingen en de enquêtes bekend gemaakt. Naar aanleiding daarvan wordt in het najaar een verkeerscampagne gestart samen met de scholen en inwoners van de wijk Wittenhagen.

4 reacties
Meer berichten