Logo harderwijkercourant.nl


Columns

Ramadan Kareem

HARDERWIJK - Misschien hoort u deze woorden bijna nooit, maar bij het begin van de Ramadan zeggen de moslims dit tegen elkaar en hiermee wordt bedoeld dat ze elkaar een gezegende Ramadan toewensen. Zoals u al misschien gehoord hebt, is op zaterdag 27 mei de Ramadan begonnen.

Ramadan is een van de vijf zuilen van de Isla, naast de Shahada (geloofsgetuigenis), Salaat (gebed), Hadj (bedevaart naar Mekka) en Zakat (aalmoes aan armen en mensen die het nodig hebben). De moslims mogen van voor zonsopkomst tot na zonsondergang niet drinken, eten en roken.
In deze tijd duurt een gemiddelde vastendag meer dan 15 uur; deze dagen zelfs 19 uur. Misschien kunt u dan begrijpen dat bij deze temperaturen, het vreselijk moeilijk is om te vasten. Natuurlijk er wordt zelf voor gekozen om te vasten, maar een vastende moslim kan soms wel wat begrip gebruiken.
Waarom vasten? Voor de moslim is het vasten een vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan Allah. Het is mogelijk om met het vasten zelfdiscipline te ontwikkelen en aan de zwakheden in het karakter te werken; het vasten laat voelen hoe het is om honger te hebben en kan daarmee een gevoel van begrip voor minderbedeelden ontwikkelen. Niet iedereen kan of hoeft aan het vasten mee te doen, zoals zieken, zwangere vrouwen, vrouwen tijdens de menstruatie, jonge kinderen, reizigers en mensen waarbij het vasten een bedreiging voor de gezondheid vormt of een herstel van een ziekte in de weg zou staan.
Dit schrijf ik nu omdat de Ramadan juist is begonnen en om wat begrip te vragen voor elkaar in onze maatschappij, waarbij het lijkt dat zogenaamde moslimterroristen de wereld in een wurggreep hebben, wat absoluut niet waar is. Moslims hebben net zo'n afkeer van dit soort mensen met hun aanslagen als u.
Tot slot: er is een verschil tussen vasten en hongerstaking. Het vasten is een onderdeel van het geloof, het werd en wordt ook gedaan door christenen, waarbij de hongerstaking een onderdeel is van een protest tegen zaken waar men het niet mee eens is. Zo hebben ruim 1500 Palestijnen de afgelopen 40 dagen in Israëlische gevangenissen een hongerstaking gehad.

Voor mijn broeders en zusters: Ramadan Kareem. Voor anderen: misschien helpt dit een beetje in het begrip richting moslims.

Reageer als eerste
Meer berichten