Foto: Pixabay

SKH opent tweede speelzaalgroep bij ‘t Kuukeluusje

Hierden - Met ingang van het nieuwe schooljaar opent Stichting Kinderspeelzalen (SKH) een tweede peuterspeelzaalgroep binnen basisschool De Parel in Hierden. Door de stijging van het geboortecijfer binnen Hierden ontstond een wachtlijst bij de peuterspeelzaal. Door een goede samenwerking tussen SKH, De Parel en Prokino is het gelukt een nieuwe plek te vinden binnen de basisschool voor deze tweede groep.

In de afgelopen jaren is het geboortecijfer in Hierden langzaam gestegen. Daardoor nam ook de vraag naar peuterspeelzaal toe en ontstond er een wachtlijst. Omdat SKH het belangrijk vindt dat alle peuters gebruik kunnen maken van de peuterspeelzaal in de eigen omgeving werd gezocht naar een oplossing. Bij basisschool de Parel vonden ze een mooie nieuwe plek. De ruimte naast de huidige peuterspeelzaal wordt gebruikt door de BSO Koraal. In goed onderling overleg is gekeken of het mogelijk was deze ruimte zodanig in te richten dat deze ook geschikt is voor de peuterspeelzaal. 

Met de start van het nieuwe schooljaar zal de tweede speelzaalgroep van start gaan. Binnen deze groep zullen in eerste instantie op de maandag- en woensdagochtend maximaal 8 peuters opgevangen worden. Deze tweede groep zal nauw samenwerken met de huidige speelzaal.

Wilt u graag meer weten over deze nieuwe groep, of uw peuter aanmelden of even een kijkje komen nemen? Dat kan. Neem gerust contact met ons op via mail: info@skh-harderwijk.nl of tel.: 0341-460183.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden