Foto:

'Roerige geschiedenis van het 'kasteel' was nog onderbelicht'

HARDERWIJK - Veel mensen hebben interesse in hun woon en leefomgeving. Vooral als je veel wandelt of fiets in je buurt raak je benieuwd naar de achtergrond van huizen en landschappen. Dit boek past heel goed bij die groeiende nieuwgierigheid. De Essenburgh is voor heel veel Harderwijkers en Hierdenaren een begrip, maar de roerige geschiedenis van het ‘kasteel’ is onderbelicht.

Door Kirk van der Zwaag, Boeken aan de Dijk

Al in de dertiende eeuw ontstond er aan de oevers van de Hierdense Beek een landgoed. De landerijen waren vaak eigendom van welgestelde notabelen. Dat leidde in 1639 tot de eerste aanzet van de bouw van de Essenburg. Belangrijke familienamen zijn na die tijd van Westerveld en Sandberg. Zij vergroten en verfraaien ieder op hun eigen wijze de gebouwen. Na de invoering van belastingen op bezit in de eerste helft van de 19de eeuw krijgen grootgrondbezitters het steeds moeilijker om het hoofd bovenwater te houden. De bossen worden gekapt, de landerijen raken versnipperd en de gebouwen komen leeg te staan en worden verwaarloosd. Totdat in 1929 de schatrijke mevrouw Goekoop een grote renovatie laat uit voeren en de Essenburg weer in oude glorie herstelt. Rondom de Tweede Wereldoorlog raakt het gebouw weer in verval en pas met de komst van de paters Norbertijnen in 1950 breekt weer een periode van opbouw en permanente bewoning aan. Nu heeft het gebouw verschillende functies maar is nog altijd een heel herkenbare plek in het landschap.

Dit prachtige boek beschrijft deze hele geschiedenis in helder en toegankelijke taal. Het is altijd mooi om te constateren dat er auteurs zijn die zich met hart en ziel aan een niet gemakkelijke geschiedschrijving wagen. De eerste helft van het boek gaat vooral over de periode tot 1950, de tweede helft beschrijft het wedervaren van de paters en hun verhouding tot de Hierdenaren.

Veel mooie illustraties en foto’s verrijken het boek. In aparte kadertjes worden anekdotes aangehaald en markante personen beschreven. Dit boek verdient veel lezers.

Rijke baronnen en bezitloze paters, 375 jaar De Essenburgh

Auteur: Martijn Pijnenburg. Uitg. : Berne Media ISBN. : 978-90-8972-382-6.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden