Warm pleidooi voor de komst van een Knarrenhof in Harderwijk.
Warm pleidooi voor de komst van een Knarrenhof in Harderwijk. Foto: Pixabay

Warm pleidooi voor komst Knarrenhof in Harderwijk: 420 ‘oude knarren’ zijn aangesloten bij de stichting

26 mei 2023 om 17:17 Wonen

HARDERWIJK Voorzitter Doris Goosen van de Stichting Knarrenhof Harderwijk heeft tijdens de extra commissievergadering rond het opstellen van een nieuwe woonvisie een warm pleidooi gehouden voor de komst van een Knarrenhof. Er hebben zich inmiddels 420 ‘oude knarren’, zoals ze aangaf, aangesloten bij de stichting. Het gaat om 256 huishoudens.

De leeftijd die wordt aangehouden voor een Knarrenhof ligt tussen de 45 en 105 jaar. Jongeren zijn wel welkom maar de ervaring leert, zo geeft Goosen aan, dat die al snel weer vertrekken omdat ze een woning kopen. Een Knarrenhof is, volgens haar, ook niet te vergelijken met de Begijnhofjes zoals deze zijn gerealiseerd in het Waterfront.

MEEGEDONGEN

De stichting heeft destijds ook meegedongen naar een plek in het Waterfront maar is uiteindelijk buiten de boot gevallen. Eén van de belangrijkste verschillen is, zo geeft Goosen aan, dat de woningen in het Begijnhofje met winst kunnen worden verkocht omdat een anti speculatiebeding ontbreekt. Bij een Knarrenhof is het maken van extreme winst uitgesloten. Indien iemand de woning wil verkopen wordt deze eerst getaxeerd door twee makelaars. Een deel van de te verwachten winst vloeit terug naar de Stichting Knarrenhof.

Goosen wil dat duidelijke locaties in beeld worden gebracht. Twee jaar geleden had de stichting hoop dat inmiddels een Knarrenhof kon verrijzen in het gebied Kranenburg-Noord. Dat heeft geen doorgang gevonden terwijl er, zo zegt Goosen, geen enkele zekerheid is dat hier over vier jaar wel een Knarrenhof komt. Ondanks dat hier goed overleg over is met de gemeente.

FUNDAMENT

Een Knarrenhof moet wat Goosen betreft een stevig fundament krijgen in de woonvisie. Zij wijst op het belang van een Knarrenhof als het gaat om uitgaven in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Berekend is dat het om een directe besparing gaat van 800 euro per jaar en op termijn om 3.000 euro. Dit omdat ondersteuning in de directe omgeving kan worden geboden.

INSCHRIJVINGEN

Op de vraag hoeveel inwoners uit de gemeente Harderwijk staan ingeschreven kan Goosen geen antwoord geven. Die gegevens zijn niet bekend in verband met de privacywet. Het is haar wel bekend, onder meer aan de hand van de uitkomsten van een enquête en persoonlijke gesprekken dat een groot deel van de ingeschrevenen wel uit Harderwijk komt.

NACHTHOK

Tijdens de bespreking werd door Richard Schouten een pleidooi gehouden voor de bescherming van het Nachthok. Hij wil hierover op korte termijn ook in gesprek met Uwoon die de monumentale woningen wil verkopen. Schouten vreest dat het karakter van het gebied verloren gaat omdat het Nachthok wordt gezien als een bedreiging voor de bouw van 1100 woningen in het gebied Nieuw Weiburg.

Ook vindt hij dat een oplossing moet worden gevonden voor het asbest dat aanwezig is in de grond en de woningen. Hij werkt aan een initiatief zich als bewoners te verenigen om de belangen beter te behartigen.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie