!
Een looneis stellen in aanbestedingen is niet haalbaar.
Een looneis stellen in aanbestedingen is niet haalbaar. Eigen foto

Looneis niet haalbaar

1 april 2024 om 22:49 Politiek

College reageert op motie raad

HARDERWIJK Het is niet wenselijk bij aanbestedingen een minimumloon van veertien euro per uur te eisen. Dat laat het college van burgemeester en wethouders aan de raad weten aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek.

Wijnand Kooijmans

Het college reageert hiermee op de motie aanpak minimumloon, zoals deze door de raad is aangenomen. In de afgelopen periode zijn 340 contracten onderzocht. Bij vijf contracten is opgenomen dat er sprake is van cao-afspraken. In 202 gevallen is een hoger tarief dan veertien euro afgesproken. Voor 228 contracten is onduidelijk welk uurtarief de werkgever aan de werknemer betaalt. Bijvoorbeeld omdat een dienst voor een waarde is aangekocht en daarmee niet is te achterhalen wat de werkgever aan de werknemer uitbetaald.

De eis van veertien euro kan niet in lopende contracten worden opgelegd. De wijziging van het minimum loon heeft invloed op het tarief. Dat betekent, zo stelt het college, dat lopende contracten ontbonden moeten worden en een nieuwe aanbesteding dient plaats te vinden. Het college moet er op vertrouwen dat het minimumloon wordt betaald omdat men geen zicht heeft op wat een werkgever betaalt.

Het wordt ook als ongebruikelijk ervaren dat een gemeente zich mengt in cao-afspraken. Dat is een zaak tussen werkgevers en werknemersorganisaties waarbij de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden afgesproken.

Bij een Europese aanbesteding kan de eis van veertien euro niet worden opgelegd omdat daarmee het evenredigheidsbeginsel zou worden geschaad. Wanneer de eis van veertien euro in de niet-Europese aanbesteding wordt opgenomen betekent dit voor Harderwijk dat 233 contracten opnieuw moeten aanbesteed. Eén aanbesteding kost gemiddeld vijftig uur. Dat zou in totaal betekenen 11.650 uur aan ambtelijke capaciteit.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie