Maandag 27 november werd de nieuwe beheerovereenkomst ondertekend door wethouder Ronald van Veen en het bestuur van Stichting Schapedrift.
Maandag 27 november werd de nieuwe beheerovereenkomst ondertekend door wethouder Ronald van Veen en het bestuur van Stichting Schapedrift. Jan de Roo Fotografie

Stichting Schapedrift heeft toekomst: overeenkomst begrazen Ermelosche heide voor 7 jaar alsnog een feit

30 november 2023 om 16:00 Natuur en milieu

ERMELO Maandag werd, met een klein jaar vertraging, de nieuwe beheerovereenkomst ondertekend tussen gemeente Ermelo en Stichting Schapedrift voor het jaarrond begrazen van de Ermelosche heide. Medio 2022 ging het bestuur van Stichting Schapedrift in gesprek met het gemeentebestuur over een nieuwe beheerovereenkomst, welke op 1 januari 2023 had moeten ingaan. 

Voor het bestuur stond vast dat de jaarlijkse vergoeding voor het jaarrond begrazen van de Ermelosche heide middels een gescheperde kudde (kudde gehoed door herder met honden), drastisch omhoog moest. Joop Verheijen, secretaris Stichting Schapedrift: ,,Het bestuur toonde aan dat op dat moment de totale kosten voor het in stand houden van de kudde, denk aan loonkosten, voer, medicatie, onderhoud, en dergelijken, het dubbele bedroegen van wat er tot dan toe jaarlijks als vergoeding werd ontvangen. Het betrof tot dan toe een provinciale subsidie welke aan de gemeente Ermelo ter beschikking werd gesteld en als vergoeding aan Schapedrift werd doorgeleid. Ondanks het feit dat de stichting bereid was om jaarlijks een substantieel bedrag uit eigen middelen bij te dragen, kwamen we er met het gemeentebestuur op dat moment niet uit. Er was zeker wel begrip en sympathie maar er was simpelweg geen potje met geld waaruit geput kon worden.”

MEMO

Het advies luidde dan ook: ‘Ga in gesprek met de politiek en probeer langs die weg te komen tot een voorstel/besluit van de gemeenteraad.’ Verheijen: ,,We stelden een uitgebreide memo op waarin de historie, het maatschappelijke belang en de kosten van het inzetten van een schaapskudde werden onderbouwd. We spraken vervolgens met alle zes de fracties binnen de gemeenteraad. Het werden stuk voor stuk positieve gesprekken die leidden tot een op 5 juli door Progressief Ermelo en ChristenUnie ingediende motie tijdens de behandeling van de Kadernota 2024. In die motie werd het college verzocht in overleg te treden met Stichting Schapedrift om naar oplossingen te zoeken voor hun financiële zorg. De motie werd aangenomen met 15 stemmen voor en 5 stemmen tegen.”

In de maanden erna werd er door het college serieus gezocht naar oplossingen en die werden gevonden. De nu getekende overeenkomst geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 voor 7 jaar.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie