!
Ook het Valleikanaal bevat warmte voor woningen
Ook het Valleikanaal bevat warmte voor woningen AWP Vallei en Veluwe

Warmte uit water: goedkoop en duurzaam alternatief voor aardgas

28 februari 2024 om 13:48 Lokaal Deel je nieuws

Er zit voor 4 miljoen woningen warmte in oppervlaktewater en afvalwater, becijferde kennisinstituut Deltares. Ook in waterschap Vallei en Veluwe is warmtewinning uit water goed mogelijk.

AWP voor Water, Klimaat en Natuur is groot voorstander van een meer actieve rol van dit waterschap. “Warmtewinning uit water biedt kansen bij het aardgasvrij maken van woningen.” stelt AWP-fractievoorzitter Ron van Megen. “Anders dan bij windmolens en zonnevelden is landschappelijke inpassing gemakkelijk, is geen sprake van horizonvervuiling, en is het ruimtebeslag klein.”

Niet heel ingewikkeld

Waterpartijen, beken, kanalen en rivieren zijn net als gezuiverd afvalwater uit rioolwaterinstallaties heel geschikte warmtebronnen. Een waterschap is weliswaar de bronhouder maar gaat niet over de warmtenetten voor levering aan klanten. Dit doen de vaak commerciële warmtebedrijven, coöperaties of buurtinitiatieven. Voor woonboten of individuele woningen zijn kant en klare units te koop. Technisch is aquathermie – zoals de winning van thermische energie uit water heet - niet heel ingewikkeld en de Rijksoverheid subsidieert duurzame warmte.

Gunstig rendement

Warmtepompen die warmte uit water halen draaien op elektriciteit. Het rendement is veel gunstiger dan van luchtwarmtepompen. Dit is positief vanwege de elektriciteitsnetcongestie. Dat de wijk niet ontsierd wordt met tal van blazende luchtwarmtepompen bij de woningen is een ander groot voordeel. Naast een warmtenet met waterleidingen in de straat naar de woningen is vloerverwarming gewenst.

Vroegtijdig overleggen

Het waterschap heeft veel kennis over de waterhuishouding en waterkwaliteit. “Het is slim in een vroeg stadium met het waterschap te overleggen wat de plannen zijn. Je hebt te maken met een aantal wettelijke regels.”, adviseert AWP’er Van Megen. “De verlaging van de temperatuur van het oppervlaktewater kan een voordeel zijn in warme zomers. Een eis is dat er geen gevolgen zijn voor de ecologie.”

Verwarming én koeling

Zomers is zelfs een paar graden koeling van de woning mogelijk. Aquathermie maakt dan gebruik van de seizoen verschillen van de watertemperatuur. In de zomer wordt warmte uit het water opgeslagen in de bodem en in de winter benut om gebouwen te verwarmen. In de winter wordt juist kouder water opgeslagen. Deze koude is zomers de bron voor duurzame koeling. In sommige gevallen is het mogelijk zonder opslag direct warmte of koude te leveren, bijvoorbeeld bij koudewinning uit diepe plassen.

Daarom maakt AWP zich sterk voor aquathermie in het waterschapsbestuur.

Meer informatie over AWP: https://awp.nu/waterschappen/vallei-en-veluwe/

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie