Gebedsmoment ter verootmoediging in deze tijd

maandag 22 augustus 2022 19:30 tot 20:30

Beste bidders van Harderwijk en Hierden,

Wij leven in een uiterst onrustige en heftige tijd. Dit geldt voor de wereld, maar zeker ook voor ons eigen land.  Alle zekerheden, waar wij als mensheid dachten op te kunnen vertrouwen, vallen weg.

Een pandemie, waar wij geen enkele grip op hebben, een klimaatverandering, die onheilspellend lijkt, met als gevolg al meerdere jaren, grote droogte in ons eigen land en Europa, en een oorlog die vlakbij gevoerd wordt met vele vluchtelingen tot gevolg. Een vluchtelingenstroom, die wij niet aan kunnen, een woningen tekort, een personeel tekort, sterk oplopende kosten, met als gevolg een samenleving die de overheid wantrouwt, die agressief is, ontevreden is, die snel geïrriteerd is etc.   Polarisatie.  

Kortom heel veel nood op onze planeet, en dan noemen we nog niet eens de dreiging van dictaturen zoals Rusland, China, Noord Korea en de Taliban. De hongersnood en natuurrampen en branden  die gaan en komen en die  Gods schepping vernietigen.

En de mens, die voortdurend onrustig zoekt naar oplossingen, wanhopig is en maar niet meer tot oplossingen kan komen. Een samenleving die het niet meer van God, de Grote Regisseur, verwacht.

Heel graag willen wij, als christenen van Harderwijk (misschien een minderheid)  Hem onze schuld belijden. Dat wat de mensheid heeft gedaan met zijn schepping, hoe wij als mensheid zelf god willen zijn en denken dat wij het op kunnen lossen, maar denk ook aan zaken op medisch en ethisch vlak. Hoe God verdween uit een christelijk Europa en Nederland.

Maar nog meer, willen wij ook al de genoemde nood bij Hem brengen, hem smeken om hulp, om uitredding en Zijn ingrijpen.  Alleen van Hem mogen wij onze hulp verwachten. Heer ontferm U.

De kerk die het licht van God mag laten zien in een duistere wereld.

Daarom willen wij als bidders van alle kerken in Harderwijk en Hierden bij elkaar komen om deze nood bij God neer te leggen en Hem bidden om uitredding. Dit willen we doen op maandag 22 augustus om 19.30 uur in het Visnet.

Locatie